Počítače jsou výtečnými nástroji realizace našich snů.

Žádný stroj však nedokáže nahradit jiskru lidského ducha, soucitu, lásky a porozumění.

Privátní psychologická poradna Olomouc
Privátní psychologická poradna LOGOS působí v Olomouci od roku 2006.

To je relativně krátká doba. Založení poradny předcházela ale velmi dlouhá doba studií a praktických zkušeností.

V popředí mého profesního zaměření psychologa je biodromální psychologie, tedy psychologie životní cesty. V bojových uměních se někdy označuje cesta jako dó nebo tao. Člověk musí někdy chránit sám sebe před sebou samým.
"Všichni jsme na cestě!"

Cesta vždy znamená stanovení směru a reálného cíle.

Je velmi důležité zpomalit a začít přemýšlet...

Vezměte také do ruky vhodnou knihu a studujte!
Svým klientům se snažím nastínit možnosti jejich životní cesty po které kráčí oni - to za ně nikdo neudělá, jen oni sami.

Od roku 1970 se zabývám bojovými uměními. Jsem soudním znalcem v oborech: sebeobrana, bojová umění a bojové sporty.

Vlastně celý život je v praxi i teorii boj a to jak v oblasti privátní, rodinné, tak ve škole nebo na pracovišti aj. Jakékoliv nedostatky, opomenutí, špatné "programování mozku" se zde rychle projeví a někdy dochází až k nevratným změnám. Je dobré být dobře připraven...
Website Themes by CoffeeCup Software (c)2013
PhDr. Ing. Alois Konečný
poradna založena 2006
Psychologie je velmi významnou součástí (sebe)obrany, je to až kolem 80%, zbytek připadá na strategii a taktiku.

Velkým problémem se dnes jeví správná komunikace. Je třeba v prvé řadě komunikovat správně sám se sebou, teprve potom s druhými...Rozdílnost názorů je někdy nesprávně/nesmyslně chápána jako urážka ego, či dokonce výzva k boji.
Velká harmonie